سرویس رفت و برگشت به کجا ؟ کی قراره کجابره ؟ چرا بایدبره ؟ ماکلاس هامون کلا خصوصی هست – حتی اگه عمومی باشه باز هم کلاسمون خصوصی هست – حتی اگه 100 نفرهم تو 1 کلاس باشن باز هم کلاس خصوصی هست – ما کلاس عمومی نداریم . کلا کلاس هامون برپایه استاندارد کلاس های خصوصی هست . آخه اصلا اعتقادی بهکلاس عمومی نداریم- جون نهصرفهاقتصادیداره و نهصرفهزمانیداره و نه صرفهیادگیری دارهو نه هیچ چیز – فقط تلفکردن عمر هست

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call