بزرگترین مرجع آموزش زبان

تافل و آیلتس در3ماه+جایزه5میلیون تومانی

تضمین= استرداد تمام شهریه در صورت عدم قبولی

آیلتس8.5 و تافل110نخبگان:200هزار

آیلتس8.5 و تافل110مجازی تضمینی3ماهه:1میلیون

آیلتس8.5 و تافل110خصوصي تضمینی:7میلیون

انگلیسی صفرتاصدتضمینی مجازی: 1 میلیون

جلسه خصوصی نیم ساعته :50هزار

انگلیسی دکتریEPT+MCHE مجازی وخصوصی

شغلیابی و مهاجرت : 10 میلیون + حقوق ماه اول

WhatsApp chat