بزرگترین مرجع آموزش زبان

3ماهه رایگان,تافل+آیلتس با600هزارهدیه بگیرید

آیلتس8.5 و تافل110مجازی نخبگان:200هزار

آیلتس8.5 و تافل110 مجازی عادی 3 ماهه:1میلیون

آیلتس8.5 و تافل110 تضمینی خصوصي:7میلیون

انگلیسی صفرتاصدمجازی: 100هزار

جلسه آنلاین با مدرس25: هزار

جلسه خصوصی نیم ساعته :50هزار

MCHE , EPT  , استخدام

آموزش زبان گرجی

آموزش زبان فرانسوی

WhatsApp chat