بزرگترین مرجع آموزش زبان

 رایگان آیلتس + تافل بخوانید و  600 هزار تومان هدیه بگیرید

آیلتس8.5تضمینی در3ماه: رایگان+هدیه600هزار

 تافل110تضمینی در3ماه: رایگان+هدیه600هزار

 زبان انگلیسی از مبتدی: رایگان+هدیه200 هزار

جلسات خصوصی در منزل

جلسه خصوصی 150 هزار ( 90 دقیقه )

جلسه خصوصی 50  هزار  ( 30 دقیقه )

تافل  در 3 ماه: 1 میلیون ( 20 جلسه )

ایلتس  در 3 ماه 1 میلیون ( 20 جلسه)

آیلتس8.5با تضمین استرداد تمام شهریه :7میلیون

تافل110با تضمین استرداد تمام شهریه :7میلیون

دکتری

mche  در 3 ماه 800 هزار ( 20 جلسه )

ept در 3 ماه 700 هزار ( 20  جلسه )

 mche با تضمین استرداد تمام شهریه :5میلیون

استخدام رسمی مدرس با درآمد ثابت , بیمه و مزایا