بزرگترین مرجع آموزش زبان

در3ماه ، تافل+آیلتس بگیرید

و اگه قبول نشدین تموم شهریه تون رو پس بگیرین

آیلتس8.5 و تافل110نخبگان:200هزار+هدیه600$

آیلتس8.5 و تافل110 مجازی تضمینی3ماهه:1میلیون

آیلتس8.5 و تافل110 تضمینی خصوصي:7میلیون

انگلیسی صفرتاصدتضمینی مجازی: 1 میلیون

جلسه آنلاین با مدرس25: هزار

جلسه خصوصی نیم ساعته :50هزار

MCHE , EPT  , استخدام مدرس

آموزش زبان گرجی

آموزش زبان فرانسوی

شغلیابی و مهاجرت : 10 میلیون + حقوق ماه اول

WhatsApp chat