شامل چن تا لغت ؟

تسلط کامل به انگلیسی ؟

بسته آموزشی ؟

ببین عزیز من

آخه من یه سوال بپرسم شما جواب بدین

تا حالا استخر رفتین حتما

میشه گفت که بسته آموزشی شنا داریم ؟

میشه گفت که تو چن جامیتونین شنا کنین ؟

میشه ادعا کردکه شما تسلط کامل بر اقیانوس دارین ؟

اصلا فرض کنیم که من نه شما

پروفسور شنا هستین

برین وسط اقیانوس

بگین چون تسلط دارم میخام بیام طرف خشکی

آخه مگه میشه

؟؟؟؟؟؟؟

زبان انگلیسی

زبان ترکی

زبان فارسی

زبان جومپوتوبودوبوروبابا

همشون زبون هایی هستن که واسه خودشون اقسانوس هستن

حالا هی من بگم که شما فقط یاد میگیرن که تو استخر و تومکان های خاصی شنا کنین

هی

شما بگین بابا فلان آموزشکا داره تکمیل انگلیسی یاد میده

داره تضمینی انگلیسی یاد میده

داره تسلط کامل به انگلیسی رو یاد میده

بخدا یکم چشماتون رو باز کنین

آره

اگه شما بیاین کلاس شنای من

من تضمین میکنم تو اسخر پلاستیکی وان داخل حموم شنا کنین

خودشم تضمین میکنم هاااااا

تضمین درست حسابی

نوشته شده

مدرک ثبتی

و همه چیز که دلتون بخاد

ای خدااااااااااااا

کاش همه آدما میتونستن صاف فک کنن

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call