بازار شما رو ؟؟؟؟؟

همکار عزیز,

لطفا به آموزش با دید بازار نگاه نکنین

ما بازاری نیستیم

ما معلم هستیم

کارمون درس دادن هست

و

از درس دادن لذت میبریم

به شما هم پیشنهاد میکنم که به آموزش به چشم بازار نگاه نکنین

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call