شما جای من برین ومدرک بگیرین؟

کار ما تدریس هست

و نه کلاه برداری

شما لطفا کنین

خودتون درس بخونین

یاد بگیرین

تشریف ببرین امتحان رو بدین و

مدرکتون رو هم تحویل بگیرین

دیدگاه‌تان را بنویسید:

WhatsApp chat