مشکل خرج کردن لغات !!!!!!

چقدر دشوار است دانستن و پزِ آن را ندادن!

اجازه بدین یک فرمول یا دستورالعملی بسیار کاربردی خدمتتون ارائه بدم:

1.گوش را مدخل ورودی زبان قرار بدین

  1. آن را در معرض زبان انگلیسی قرار بدهید.
  2. از گوش به پایین ترین نقطه چانه کانالی ترسیم کنید.
  3. هر بار که اصطلاحی هیجان انگیز میشنوید اجازه بدهید به پایینترین نقطه چانه رفته و آنجا رسوب کند. (به جای اینکه دفترچه درست کنید و بعداً از آن چک کشیده و خرج کنید! معمولاً اگر دفترچه ما را بگیرند و برایمان از آن نوشته ها سؤال طرح کنند و بپرسند رد میشویم!)
  4. دفعه بعد که آن اصطلاح هیجان انگیز را شنیدید آن را طوری هدایت کنید که بر روی دفعه اول قرار بگیرد.

6.از روی هم قرار گرفتن این اصطلاحها نردبامی ایجاد میشود که تا دهان ارتفاع میگیرد.

من هنوز نمیتوانم کلمه به ظاهر ساده play را با تمامی امکاناتی که به من میدهند در زبان خودم به کار ببرم ولی میدانم فعل interrogate  را چگونه استفاده کنم  ولی  با هم خانواده آن interrogator  به راحتی آشنا شده ام.بنابر این تعداد لغات مهم نیس بلکه فهم نحوه استفاده لغات مهم است

 

همه کسانی که زبان انگلیسی را به نحو قابل قبولی آموخته و احتمالاً مدرس هم هستند روزی عصبانی یا هیجان زده شده اند و شروع کرده اند به شخم زدن دیکشنری و به خصوص دیکشنریهای اصطلاحات (slang ) و بعضی که پشتکار خوبی داشته اند، چه بسا موفق به یادگیری آنها نیز شده باشند. وقتی با این اشخاص برخورد میکنیم ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میگیریم و فکر میکنیم که این بهترین کاریست که میتوان انجام داد و چرا ما نتونستیم لغات و اصطلاحات را به این خوبی یاد بگیریم. متأسفانه این کار زبان را از فضای کیفی به فضای کمّی برده و به شدت باعث تصنعی بودن آن میشود. یک روز متوجه میشویم که آنچه میگوییم در واقع پشتک و واروی زبانی ست و چه بسا برای به کار بردن اصطلاحی که اخیراً ما را هیجان زده کرده داریم مسیر مکالمه را به سمتی میبریم که بتوانیم در آنجا آن اصطلاح را به قول ما  آذری زبان ها «خرج» کنیم! این تضاد را بیشتر موقعی میفهمیم که با یک native speaker صحبت میکنیم و متوجه میشویم که او چقدر راحت و بی تکلف منظور خود را بیان میکند (بدون اینکه عرق بریزد یا قبلاً ریخته باشد!) در حالیکه ما مترصد موقعیتی هستیم که طی آن بتوانیم عبارت هیجان انگیز خود را مانند نارنجکی به سمت خاکریز «دشمن» پرتاب کنیم! میبینید؟! چه بخواهیم چه نخواهیم داریم همه را دشمن و جهان را صحنه نبرد فرض میکنیم!واقعا برای اینکه بتونیم تمام اهداف خودمون رو به انگلیسی زبان ها بگیم فقط 5 دقیقه کافی هست که انگلیسی کار کنیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call