منابعی که مجوز دانلود دارید


مرجع امتحانات داخل کشور مختص دکتری مانند EPT و MCHEبه قیمت100$


کتاب مشهور برای افزایش سرعت خواندن

The Speed Reading Course


کتاب مختص نگارش تافلLongman TOEFL IBT Writing


کتاب آمادگی برای تافلBarrons How to Prepare for the TOEFL Essay


سیستم نگارش برای آیلتس آکادمیکEssayWriting for IELTS academic


روبریکس های قسمت مکالمه تافلTOEFL Speaking Rubrics


استراتژی های مکالمه برای تافلSpeaking Strategies for TOEFL and TOEIC


ستینگهای استاندار برای قسمت مکالمه تافلTOEFL Standard Setting for Speaking


نکات فوق مهم در قسمت مکالمه تافلTOEFL Speaking TIPS


40عنوان تمرین برای تافل40new practice topics for iBT TOEFL speaking part1


185عنوان عالی و پرتکرار برای نگارش تافل و آیلتسTOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essay


برنامه ریزی کاربردی کمبریج برای آیلتسCambridge-Action.Plan.for.IELTS


تکلم تافلSpeaking p 220


کتاب صوتی زیر سرعت متن خوانی شما را دو برابر خواهد کردDouble Your Reading Speed in Ten Minutes


کتاب صوتی معرفی روش عالی برای افزایش سرعت ریدینگSpeed Reading – NLP


ویدیوی نمونه امتحان اسپیکینگ در آیلتس

قسمت1

قسمت2


دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call