با دانشگاه چک کنین ببینین تافل قبول میکنن آیا ؟

اگه اوکی باشه

دوباره چک کنین و ببینین که چه نمراای روقبول دارن؟

اگه همه چی اوکی باشه

مطمعن باشین که میتونین بگیرین

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call