اين يک تصور غلط و شايع است که اگر شما در يادگيري يک زبان خارجي مشکل داريد , ايراد از شماست. اين مطلقا حقيقت ندارد! شما اطلاعات سالهاي زيادي را در مغز خود انباشته ايد و اکنون انگليسي شما نياز به سازمان دهي و تمرين دارد. دوره هاي ما شما را در يک جامعه انگليسي زبان واقعی قرار مي دهد که براي دانش آموزان موقعيت استفاده عملي از زبان را فراهم آورده و شما در مدت بسيار کوتاهي متوجه خواهيد شد که انگليسي را صحبت کرده و مي فهميد بدون اينکه تمام توان ذهني خود را در کلاس درس بکار بگيريد و يا بقيه روز را در حال مطالعه و دوره کردن درس باشيد

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call