اوکی

از اول زمستان 96 امکان ارسال تکالیف بر روی درس ها برای تمام کاربران ایجاد خواهد شد . و شما همزمان با ارسال تکالیف خود , خواهید توانست سایر تکایف را نیز مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call