ენების სწავლა

ისწავლეთ TOEFL + IELTS და მიიღეთ $ 600

ონლაინ IELTS 8.5  + ონლაინ TOEFL 110 3 თვეში: $200

ინგლისური ენის შესწავლა: $ 100

პირადი სწავლების (30 წუთი); $ 50

კერძო ონლაინ სწავლება: $ 25

TOEFL 110 in 3 months (20 სესიები) $ 1000

IELTS 8.5 in3months (20 სესიები) $ 1000

TOEFL დაბრუნების გურანტი;$ 7000

IELTS დაბრუნების გურანტი;$ 7000

MCHE, MSRT, EPT

მასწავლებელს $ 1000

ვისწავლოთ ქართული

ფრანგულის სწავლა

 

WhatsApp chat