افعال ضروری متوسط انگلیسیTKO

لیست افعال ضروری متوسط انگلیسی TKO به عنوان افعال سطح دوم آموزش لغات این افعال رو هم , دقیقا مثه افعال سطح 1 – تمرین کنید implant  : ایمپلنت :  I have implanted a new tooth  ache  acknowledge  admire  admit  admonish  advise  adopt  affirm  afford  ail alert  allege  allow  allude  amuse  analyze  announce  annoy  appeal  appear  applaud  articulate … ادامه افعال ضروری متوسط انگلیسیTKO

افعال ضروری ابتدایtko

لیست افعال ضروری ابتدایی انگلیسی TKO به عنوان افعال سطح اول آموزش لغات افعال زیرابتدایی ترین افعال هستند و قبل از همه چیزبایستی ابتدا افعال زیر رو یادبگیرید و بعد به مراحل بعدی بروید برای تمرین بیشتر برای تمام افعال زیر فضاسازی کنید و افعال مورد استفاده در آنها را با لحن مناسب به فضای … ادامه افعال ضروری ابتدایtko

WhatsApp Call