خیر،کدگذاری و روش های من درآوردی غیر مهندسی و اون جور چیا نیس . اینجازبان رو مهندسی یاد میگیرین . هر چند روش کدگذاری ممکنه در یادگیری تعداد محدود لغات جذاب به نظر برسه اما در یادگیری چند هزار لغت کارایی نداره و هر چه جلوتر برین با افزایش تعداد لغات به یک کلاف سردرگم تبدیل می شه بنابراین نمی توان انتظار زیادی از آن داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call