بلی، شما می توانید فقط برای تقویت یک مهارت ثبت نام کنید، اما به هر حال برای رسیدن به هر مهارتی باید سایر مهارتها رو هم کار کنین

یعنی اینجوری نیس که فقط رویک مورد کار کنین

هیچوقت نمیشه که فردی دارای قدرت شنیداری بالا باشه ولی تو اسپیکینگ کار نکنه

تک مهارت ها شامل موارد زیر هستند:

Listening

Reading

Speaking

Writing

Grammar

Vocabulary

Video

Commercial writing

Letter writing

و بسیار موارد دیگه

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call