نه دفتر داریم

و

نه آموزشگاه

در واقع TKO

محدود به شهر و یا استان خاصی نیست

ذات TKO آموزش مبتنی بر وبسایت و بر اساس تلاش خود زبان آموز و پشتیبانی دور از خانه علاوه بر کلاس های خصوصی هست .

 

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call