حد متوسط یعنی چه حدی ؟

آیلتس 7 کار سختی نیست و به راحتی میتونین به نمره دلخواه برسین

ولی حداقل 10 جلسه و حد متوسط 30 جلسه و حد نهایی 90 جلسه رو در نظر بگیرین

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call