زمان هرجلسه متفاوت هست – به طور میانگین هر جلسه 1 ساعت خواهد بود – شاید بعضی از جلسات بیشتر و شاید بعضی از جلسات کمتر از 1 ساعت باشند. ذات قضیه اینه که مابه ساعت و مدت جلسه اهمیت نمیدیم – بلکه به مواد مورد بحث و کیفیت موارد و نحوه آموزش اونها اهمیت میدیم .. هیچ وقت 2 نفر در یک حد و اندازه نیستند و همه چیزشان با هم فرق میکنه – قدرت یادگیری شون و قدرت درکشون و همه چیزشون فرق میکنه . درس نیس که شما یک متد ثابت برای تمامی کلاسها و یک زمانثابت برای تمامی کلاس ها و تمام افراددر نظر داشته باشی

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call