ما قرار نیست که بدونیم که شما درس میخونین یا درس نمیخونین

این قراره شما باشین که ما رو توجیح کنین که درس خوندین و تکالیفتون رو انجام دادین

واضح بگم خدمتتون

تا وقتی که تکالیفتون رو نهایی نکردین, قفل درس های بعدی واستون باز نخواهند شد.

ما نه آبروی سیستممون و نه زمانمون و انرژیمون رو از سر راه نیاوردیم که برای افرادی که درس نمیخونن و وقت نمیزارن , زمان و انرزی بزاریم . اگه درس نخونین

خیلی مودبانه از سیستم کنار گذاشته خواهید شد

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call