نه

مهارت ها رو نه

آموزش نمیدیم

ما انگلیسی رو بهتون یاد میدیم

حرفه ما و تخصص ما تدریس و معلمی هست

بازاری نیستیم که واسه خودمون بازار بزنیم و روی مهارت ها مانور بدیم

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call