ما آدم خاصی نیسیم

ما سیستم آموزش زبان هسیم

فرد خاصی نیسیم

یه سیستم با 70 تا مدرس ( الان 70 تا هست – شاید فردا. پسفردا . کم یا زیاد بشه)

با 15 نفر کارمند

با قریب به 4000 نفر زبان آموز

شاید منی که الام دارم این متن رو مینویسم

فردا عضوی از سیستم نباشم

ولی مطمعنا این سیتم برای همیشه هست

و خواهد بود

شما

دنبال نفر خاصی نگردین

دنبال سیستم باشین که جواب میده

نه مدرس خاص

مدرس فقط میاد و حرف های سیستم رو

حضوری بهتون میگه

همین

WhatsApp Call