صد نفر معرفی کردم ولی جایزه منو نمیدین

چون شما تو 10 نفر جایزه رو گرفتین . الان برای دریافت جایزه 100 نفر باید 10 نفر دیگه رو هم معرفی کنین. انگار سر ده نفر اول جایزه تون رو صفر کردین

error: Content is protected !!