تمامی شاگردانی که برنامه های آموزشی را به طور کامل انجام داده اند به موفقیت 100 درصد رسیده اند، در حقیقت امتیاز آموزش خصوصی عبادی نیز تنها همین موفقیت 100 درصد و سریع می باشد. توجه داشته باشید که آموزش خصوصی شامل چهار مرحله است، آموزش توسط استاد، تمرین ، سپس  برنامه ریزی برای منزل با توجه به نقاط ضغف شما در هر مهارت، دریافت بسته آموزشی و در نهایت  آزمون تشریحی ( و شاید تستی هر وقت که نیاز باشه) از بسته آموزشی دریافت شده

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call