برای هر دوره خاص و هرکلاس خاص تعداد جلسات و نحوه برگزاری جلسات و کلاهمه چیزمتفاوت هست . باید گزینه خاصی روانتخاب کنین و تصمیم بگیرین و بعد بپرسین

ولی کلاس ها کاملا به صورت خصوصی برگزار میشه

هرچندشما میتونین تا 4 نفر هم تو کلاس باشین ولی فوکوس فقط روی یک نفر هست ولی سایر نفرات هم میتونن استفاده کنن

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call