آخه من نه شما

مگه تو کلاس خصوصی میتونیم غیبت داشته باشیم؟

غیبت توکلاس خصوصی

کاملا بی معنی هست

و معادل با انجامندادن تکالیف محول شده است که فقط 1 بار مجاز هستین برای بار دوم کلاس شما تعلیق خواهد شدو شاید که کلا کنسل شود

البته همه چیز به نظر مدرستون بستگی داره

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call