زمان در نظرگرفته شده برای تمرین های منزل روزانه 3 ساعت به ازای هر 1 ساعت درس  است، البته زبان آموزانی که این زمان را در اختیار ندارند نیز می توانند از برنامه آموزشی سبک تر استفاده کنند که مدت زمان بیشتری طول می کشد. و البته شما بایستی همزمان هم کلاس های آنلاین را ادامه دهید

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call