از آنجایی که سیستم به صورت کاملا خصوصی است و آموزشگاه نیست – محل آموزش در خانه شما و یا محل کار شما و یا دفتر شما و یا در آموزشگاه طرف قرار داد شما برگزار خواهد شد. شما میتوانید با آموزشگاهی هماهنگ بشین و کلاس را کرایه کنید تا ما مدرس خود را به آن کلاس بفرسیم و یا محل منزل خود رافراهم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call