گرد کردن بستگی به سلیقه و میل شما برای سلیسلتر حرف زدن دارد . بنابراین قانونی را برای گرد کردن در نظر نگیرید هر جور خودتون لذت میبرین و راحت هستین گردش کنین  

برای اینکه بتونین صدای  r  رو درست تلفظ کنین خیلی راحت صدای قور قور قورباغه  ای رو که آب توی دهنش پرشده رو تمرین کنین . باید شدت این قور باغه ای قور قور کردن انقدر زیاد باشه که خود شما بتونین تکون خوردن عضله های گلوتون رو حس کنین . یعنی باید حنجرتون خوب ارتعاش داده بشه . خیلی راحت .

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call