آموزش قسمت سوم امتحان تافل :

قسمت تکلم

در قسمت تکلم تافل 6 سوال خواهید داشت به شرح زیر که برای هر سوال طبق موضوع , درخت کشیده و جواب اون رو تکمیل بدین .

سوال 1 و سوال 2 :

سوال درباره یک موضوع آشنا خواهد بود. موضوعی که قبلا بارها و بارها درباره اون حرف زدین و بررسی کردین و مطالعه کردین . برای هر 2 این سوال ها 15 ثانیه مهلت آماده شدن و 45 ثانیه مهلت ارائه دادن دارید

1About a familiar topic

You will read and  listen to first familiar topic

15 seconds to prepare

45 seconds to make your response

2

About a familiar topic

You will read and  listen to first familiar topic

15 seconds to prepare

45 seconds to  make your response

 

سوال 3 و سوال 4 :

نکاتی در رابطه با قسمت مکالمه تافل      

1.        You can take notes as you read or as you listen.

2.        Try the note taking tactic as you are taking tones

3.        Do not hurry and  do not waste your time

4.        Try to be familiar with all the direction of all parts as you read and as you listen

5.        Dismiss the directions if you can in order to focus more

6.        Check your microphone connection before speaking

7.        Check your voice several times before speaking

8.        Try to connect the notes you have taken.

9.        Organize your response clearly

10.     Don’t try new words while speaking ( it is not a good time to try new words you have just learnt)

11.     use transitions to make your response cohesive

12.     Try to have a good grammar

13.     Speak with right intonation and clear voice and distinct to every one

14.     Don’t run all your words together but to try to be more American style

15.     Try not to use informal words, though they might feel comfortable. Use the formal formats in correct positions instead.

16.     Check your time as you are giving your response

1.        میتوانید در حین خواندن یا گوش دادن نوت برداری کند

2.        از تکنیکهای تون برداری درخت استفاده کنید

3.        عجله نکنید و وحشت هم نکنید . مطمعن باشید

4.        تلاش کنید که با گزراندن امتحانهای شبیه سازی شده به اصول و به ترتیب و نحوه پاسخگویی به سوالات آشنا باشید

5.        برای تمرکز بیشتر راهنما ها را حذف کنید

6.        میکروفون خود رو تنضیم کنید

7.        صدای خئدتون رو قبل از حرف زذن بررسی کنید

8.        نوت های درختتون رو سعی کنید که به هم وصل کنید

9.        جواب خودتون رو کنطقی بنویسید

10.     از لغات نا آشنا به هیچجه استفاده نکنید

11.     از لینکر ها استفاده مناسب کنید

12.     گرامر خودتون رو بررسی کنین

13.     با صدای واضح حرف بزنید . نه زیاد سریع و نه زیاد نا مفهوم

14.     سعی نکنید که حد ماکزیمم گرد کردن حرف بزنید . ساده باشید.

15.     سعی کنید تا جایی که براتون امکن داره از لغات رسمی تر استفاده کنید

16.   حواستون به زمان سنج بالای صفحه باشه

 

برای سوال 3 و 4 ابتدا 45 ثانیه مهلت دارن که یک متن فرمال رو بخونین و سپس به یک فایل صوتی در همان باره گوش میدین و بعد از اتمام فایل صوتی 30 ثانیه مهلت دارین که جواب خودتون رو آماده کنین و بعد از اتمام 30 ثانیه , 60 ثانیه مهلت خواهید داشت که جواب خودتون رو به میکروفن بگین

 

3

Read a short  passage from a campus setting

45 seconds to read

Listen to a part of a talk about the same topic

You will read and listen to the question

30 seconds to prepare

60 seconds make your response
4

Read an academic passage

45 seconds to read

Listen to a part of a talk about the same topic

You will read and listen to the question

30 seconds to prepare

60 seconds make your response

 

سوال 5 و سوال 6 :

برای هر 2 سوال به یک فایل صوتی گوش میدین و درختش رو درمیارین و بعد از اتمام فایل صوتی یک سوال در روی صفحه ظاهر میشه که سوال رو میخونین و بعد 20  ثانیه فرصت برای آماده شدن  داشته و 60 ثانیه برای ارائه متن خودتون

5

Listen to part of a conversation from a campus setting

You will read and listen to the question

20 seconds to prepare

60 seconds to make your response

6

Listen to part of a lecture

You will read and listen to the question

20 seconds to prepare

60 seconds to make your response

 

و این در واقع همه اونچیزی هست که قراره تو قسمت تکلم تافل داشته باشین . یه قسمت خیلی آسون و بسیار نمره بیار که مطمعن باشین که خواهید تونست 30 نمره کامل رو ازین قسمت دربیارین

 

در زیر به نمونه امتحان تکلم دقت کنین که به چه آسونی اجرا میشه . برای راحتی آموزش این قسمت فایل های صوتی به صورت تایپ شده در اختیارتون قرار گرفتن . تو جلسه امتحان این فایل ها به صورت صوتی خواهند بود

فقط حواستون باشه, پشت سر هم حرف بزنین+با سرعت حرف بزنین+گزد گنین+دقیقا همون چیزی رو که ازتون خواستن رو بهشون بدین و نه اضافه و یا کم

Q1  and  Q2:

For question 1 and 2 , you will speak in response to a question about a familiar topic . use your own personal knowledge and experience to answer each question . after you hear the question , you have 15 seconds to prepare your response and 45 seconds to speak .

 

Question 1 :

What game do you enjoy playing ? describe the game , and explain why you like to play it

. include details and examples in your explanations

Preparation time : 15 seconds

Response time : 45 seconds

 

Question 2 :

Some people drive their own cars to school or work . other ride a bus , train , or other form of public transportation . which do you think is better and why ? include details and examples in your explanation

Preparation time : 15 seconds

Response time : 45 seconds

Q3  and  Q4:

Read the reading passage:  (you will have 45 seconds to read this passage on the actual TOEFL) exam

 

A notice from office of the university president

The university president would like to make sure that it is perfectly clear to all university professors, administrators, students, and any other members of the university community that university policy requires that no pets be allowed on campus. The only exception to this rule, absolutely the only exception , is animals such as seeing-eye dogs that are trained for use in assisting persons with disabilities . Any other pets, no matter how large or small, are unequivocally not allowed. Anyone who fails to follow this policy, be they faculty, administrators, students, or others, will face immediate action by the university.

You should remember that you need to take main notes as you read the passage and not after finishing the passage. Below you can find example of full score on the above passage.

Topic of reading passage :

موضوع اصلی و تنه اصلی درختو درمیاریم

Notice from university president on  policy against pets on campus

Main points about the notice:

شاخه های اصلی درختو درمیاریم

1.reminds university community about policy against pets on campus ( except animals for persons with disabilities)

2. tells campus community that action will be taken against anyone with pets on campus

 

Now as you read the reading for 45 seconds you will need to prepare your notes on listening. So listen carefully and take the main notes as you listen. try to make a complete atmosphere of what happens in general and connect the reading and listening via their notes.

 

Listening passage:

 1. You saw the notice from the university president?
 2. I certainly did.
 3. From the tone of the notice, it sounded as if he was kind of upset , don’t you think?
 4. I do.
 5. I wonder why he created this new policy.
 6. Well, it wasn’t a new policy …. He was just reminding us of a policy that already existed…. But you didn’t hear why he put out this notice reminding us about the policy?
 7. No, I didn’t. Did you?
 8. Well, I heard something. This is what some of the other guys told me. they said that one of the professors in Biology Department has a pet snake.
 9. A pet snake?
 10. Yeah, a really big one. Anyway, the snake got out somehow, it escaped , and got into the president’s office somehow.
 11. Oh, no.
 12. Yeah, the president got quite a surprise when he sat down at his desk and felt this snake under his desk.
 13. Now I see why the president issued the notice.

 

 

As you listened, you should have taken   main notes . Below you can find an example of main note taking of a full score on the TOEFL actual examination.

Topic of the listening passage:

موضوع اصلی و تنه اصلی درختو درمیاریم

Why the president issued the notice

Reasons for issuing the notice

شاخه های  اصلی درختو درمیاریم  . دلیل وضع کردن یک همچین نوشته ای رو :

1.policy against pets on campus already existed

2.professor in Biology Department had pet  snake anyway

3.snake escaped and got into president’s office

4.president wanted to remind campus of existing policy

 

As you are done taking notes, you will see and listen to a question then you will have 30 seconds to prepare your response and 60 seconds to present your response. use transitions to connect the notes taken.

حال سوال رو مشاهده میکنین که 30 ثانیه جواب خودتونو آماده میکنین و در عرض 60 ثانیه جوابتونو تحویل میدین

 

Question:

How does the information in the students’ conversation add to the information in the notice on the university’s policy on pets?

This question is actually asking you how the main points of reading and listening are related. Look at the notes you have taken and try to prepare your plan. Below is an example of a full score on the actual TOEFL examination.

 

Topic of reading passage :

Notice from university president on  policy against pets on campus

Main points about the notice:

1.reminds university community about policy against pets on campus ( except animals for persons with disabilities)

2. tells campus community that action will be taken against anyone with pets on campus

Topic of the listening passage:

Why the president issued the notice

Reasons for issuing the notice

1.policy against pets on campus already existed

2.professor in Biology Department had pet  snake anyway

3.snake escaped and got into president’s office

4.president wanted to remind campus of existing policy

A sample response to be presented

In this set of material, the reading passage describes a notice from the university president, and the listening passage provides a student discussion of the reasons for the notice.

The notice that is described in the reading passage reminds the university community about a policy against pets on campus, except for animals for persons with disabilities. The notice also tells the university community that action will be taken against anyone with pets on campus.

In the listening passage, the students discuss the reasons why this notice was issued. the students say that a policy against pets already existed on campus . However, a professor in the biology department had a pet snake anyway, and the pet snake escaped and got into the president’s office. the president most likely issued the notice to remind the campus of the existing policy.

 

Q5  and  Q6:

After question number 4 you will  need to listen to a passage from camps setting . you should take main points as you listen for about 2 -3 minutes. Below is an example of listening passage.

 1. Hi , Brett.
 2. Hi Karen.
 3. You don’t look too happy, Brett . is anything the matter?
 4. You can tell I’m upset just by looking at me?
 5. Yeah, its pretty obvious. You want to tell me what’s bothering you ?
 6. Well , its that I’m having trouble in my economics class, and I just talked to the professor . she didn’t seem too sympathetic .
 7. She didn’t ? what’s the problem,?
 8. Well, its that I’m ion the baseball team.
 9. I know . I’ve seen you play. But what does that have to do with your economics class?
 10. \its the away games . that’s the problem. The away games are all on the weekend , but usually when we are traveling to another school for weekend game, we leave on Friday.
 11. And that has sth to do with your economics class?
 12. Yeah, my economics class meets on Mondays , Wednesdays , and Friday afternoons?
 13. I see. So you miss your economics class once in a while on Friday afternoons?
 14. Not just once in a while. It’s been every Friday for the last four weeks.
 15. And you talked to your economics professor about this ?
 16. Yes, I did. And I told her why I missed class on Fridays.
 17. But she wasn’t very sympathetic at all.
 18. I think that’s because you have missed so many classes…listen . have you thought about switching to a different section of the class? I think there is another section of the same class on Tuesdays and Thursdays.
 19. I hadn’t thought about that. Maybe that would be something to consider, since my professor’s not at all happy that I miss so much.

As you listened you should have taken main notes on the topic and main ideas.

Topic of listening passage

The man’s problem and the woman’s reaction to it

Main points about the problem

1.      Man is missing economics class on Fridays because he is on baseball team

2.      Woman suggests changing to a different section of economics class that does not meet on Fridays.

 

Now you will have 20 seconds to prepare your response and you will have 30 seconds to present your response.

Topic of listening passage

The man’s problem and the woman’s reaction to it

Main points about the problem

1.Man is missing economics class on Fridays because he is on baseball team

2.Woman suggests changing to a different section of economics class that does not meet on Fridays.

Your response

In this listening passage, two students discuss a problem the man is having and the woman’s reaction to it. First , the man explains that he has the problem that he is missing his economics class on Fridays because he is on the baseball team and he travels to away games on Fridays. Then, after the woman understands this problem , she suggests that he change to a different section of economics class , one that does not meet on Fridays.

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call