آموزش بدون سنجش میزان پیشرفت کور است و این نقطه ضعف اصلی بسیاری از کلاسهای خصوصی آموزش زبان انگلیسی است؛ اما در اینجا زبان آموزان بر اساس تمرین هایی که در منزل انجام می شوند،در  هر جلسه ارزیابی می شوند و امتیاز دریافت می کنند، میزان کل امتیاز یک زبان آموز در هر ترم، مشخص کننده سطح مهارت او است، همینطور با اینکه شاید برخی از زبان آموزان این را دوست نداشته باشند، در هر جلسه از همه زبان آموزان آزمون های متنوعی گرفته می شود و بررسی انجام تکلیف های منزل بسیار جدی و سختگیرانه است، اشتباه نکنید محیط کلاس دوستانه و صمیمی است، اما حتی یکروز را نیز برای رساندن شما به موفقیت نباید هدر داد و این موضوع بسیار جدی است!

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call