شرط لازم و کافی برای تشکیل کلاس , حضور 1 نفر زبان آموز هس

چرا که کلاس ها ذاتا خصوصی هستن

 همون یکنفره ثبت نام میکنین

ولی اگه خواستین مبلغی روکه میخایین روخودتون سرمایه گذاری کنین رو یکم کمتر کنین

میتونین با 2 یا 3 نفرهمکلاسی شروع کنین

ولی اونجا , نیاز هست که خودتون هماهنگ کنین

چون وقت هماهنگی با همکلاسی های شما برامون واقعا مقدور نیست

معمولا

به کلاسهای گروهی

میگن

  کلاس گله ای

هر چن که لفظ زشتی برای یک کلاس هس

ولی واقعیت هم همینه

که

کلاسی که هیچ کس

در یک شرایط و در یک حالات روحی و در یک سطح نباشه

همون کلاس گله ای هس

که این کلاس

هیچ وقت موفق نخواهد بود

هیچ وقت زمان خودتون رو و وقت خودتون رو صرف کلاس های گله ای نکنین

چون

عاقلان دانند

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call