لیست افعال ضروری ابتدایی انگلیسی

TKO به عنوان افعال سطح اول آموزش لغات

افعال زیرابتدایی ترین افعال هستند و قبل از همه چیزبایستی ابتدا افعال زیر رو یادبگیرید و بعد به مراحل بعدی بروید

برای تمرین بیشتر برای تمام افعال زیر فضاسازی کنید و افعال مورد استفاده در آنها را با لحن مناسب به فضای مورد نظر برای خودتان تکرار کرده و صدای خود را ضبط کرده و به tko.all.ir@gmail.com ارسال کنین تا ایرادات صوتی شما توسط مدرسان آنلاین ما حل شود

برای اینکه بتونین ترجمه و معنی تمام افعال زیر را براحتی بیابید ,

روی لینک زیر کلیک کنید

 Verbs level 1

go : رفتن :  I go to school

walk : راه رفتن :  I never walk alone
 talk
 dance
 cook
 sit
 cry
 buy
 move
 play
 ski
 shoot
 shout
 make
 brush
 burn
 enjoy
 travel
 have
 call
 entertain
 leap
 begin
 finish
 pretend
 threaten
 need
 purchase
 paint
 push
 pull
 put
 pat
 answer
 ask
 complete
 copy
 drink
 dress
 drive
 eat
 focus
 find
 get
give
 guess
 hear
 jump
 kick
 listen
 look
 match
 milk
 read
repeat
 read
 run
 say
 sleep
 reserve
 stand
 swim
 teach
 impress
 conduct
 work
 bake
 build
 book
 change
 choose
 circle
 complete
 describe
 draw
 erase
 explain
 fill
 find
 finish
 judge
 like
 live
 remember
 inspire
 remind
 park
 play
 point
 practice
 put
 show
 pass
 sing
 spell
 take
 teach
 use
 watch
 wear
 win
 act
 add
 call
 instruct
 catch
 cross
 drink
 exit
 forget
 guide
 hate
 help
 learn
 leave
 exist
 make
 move
 spray
 phone
 come
 enjoy
 present
 try
 turn
 understand
 want
 wear
 wish
 change
 select
 design
 introduce
 meet
 relax
 serve
 add
 guess
 keep
 post
dry
 resemble
 pronounce
 weight
 begin
 lock
 bolt
 dislike
 break
 find
 plant
 celebrate
 expect
 fry
 grill
 place
 compare
 compose
 invite
 move
 ride
 apply
 attend
 touch
 finish
 pay
 record
 report
 sell
 shop
 form
 rent
 itch
 scratch
 stand
 watch
 stay
 stay
 sleep
 climb
 fight
 join
 laugh
 smoke
 treat
 accept
 decline
 reject
 recline
 invite
 examine
 finger
 fail
 hurt
 catch
 sneeze
 snooze
 roast
 freeze
 surprise
 continue
realize
 overlook
 protect
 provide
 save
 destroy
 exercise
 fit
 fix
 intend
 quit
 treat
 cash
 claim
 depart
 exchange
 appreciate
 prevent
 compete
 delete
 nag
 receive
 run
 die
 lose
 reply
 waste
 tear
 order
 command
 request
 suggest
 conserve
 count
 depend
 distribute
 heat
 transport
 feed
 advise
 chop
 gargle
 pick
 crash
 produce
 progress
 grant
 promote
 cut
 require
 settle
 work
 admit
 love
 chat
 cheat
 marry
 divorce
 fly
 force
 gain
 notice
 iron
 predict
 realize
 damage
 daydream
 shrink
 deliver
 shrink
 transmit
 lose
 graduate
 tuck
 avoid
 bother
 measure
 set
 adjust
 arise
 associate
 search
 shade
 slice
 dice
 blame
 board
 detect
 discuss
 prohibit
 equip
 exchange
 explode
 lose
 retire
 suffer
 warn
breed
 capture
 crawl
 drown
 fasten
 hatch
 hunt
 lay
 leap
 bribe
 spot
 stop
 argue
 broil
 consist
 contain
 include
 offer
 omit
 reflect
 remain
 select
 submit
 apologize
 bloom
 dump
 flush
 improve
 interrupt
 pollute
 produce
scold
 alight
 allow
 attempt
 cling
 develop
 feel
 freeze
 hover
 indicate
 injure
 judge
 locate
 address
 deposit
 endorse
 exchange
 finance
 prove
 propose
 settle
 withdraw
 convey
 derive
 differ
 interpret
 lack
 notice
 slump
 tap
 pat
 form
 argue
 blow
 square
 bear
 break
 conquer
 escape
 melt
 overflow
 strike
 bite
 clap
 lead
 preserve
 fine
 refine
 turn
 afford
 bitch
 fulfill
 increase
 decrease
 hire
 clarify
 pay
 squirm
 tend
 train
 do
 affect
 convince
 develop
 doubt
 enable
 instruct
 press
 print
 replace
 scream
 snap
 stand
 dare
 entertain
 frighten
 scare
 stare
 stick
 appreciate
 back
 distinguish
 execute
 face
 overlook
 reverse
 signal
 simplify
 strike
 improve
 approve
 mop
 consult
 trim
 manage
 respect
 unfasten
 take
 load
 pick
 iron
 dust
 collapse
 wash
 sweep
 fart
 feed
 nourish
 draw
 winkle
 glue
 press
 tear
 fold
 apply
 open
 hold
 fill
 pour
 stir
 read
 lick
 participate
 smile
 kiss
 sing
 buzz
 frown
 wave
 hug
 push
 shake
 restrain
 carry
 fall
 tumble
 massage
 satisfy
 ware
 drill
 peel
 grate
 chop
 crush
 beat
 choke
 grease
 panic
 mix
 knead
 steam
 sauté
 pour
 weigh
 bake
 grill
 roast
 barbeque
 fry
 lead
 coat
  bounce
 throw
 vanish
 run
 reach
 hop
 lift
 kneel
 bend
 be

لینک دانلود با ترجمه

 Verbs level 1

2 دیدگاه دربارهٔ «افعال ضروری ابتدایtko»

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call