متشکرم

چرا که نه

هر کسی آزاده هر چی که دوس داره

بگه و نظرش رو بنویسه

ولی رو چه حساب و کتابی میفرمایین که سیستم ما مزخرفه؟

آیا این همه زبان آموز که تا به الان با سیستم کار کردن و موفق شده اند, معجزات آسمانی شامل حالشون شده؟

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call