شما اگه بتونین که بخونین و بنویسین ودرواقع درک کنین که چرا میخایین زبان یاد بگیرین میتونین توکلاس های TKO  ثبت نام کنین. حالااین میتونه بشه 12 سالگی و یا 14 سالگی و یا 70 سالگی

تنها شرط شرکت در کلاس

درک صحیح از کلاس هست

دیدگاهتان را بنویسید

WhatsApp Call